Ondřej, takto jménem …

… se nedávno narodil jako vnuk Strýčka Plachty a přirozeně jako syn svých rodičů. Záležitost byla v rodině běžným způsobem náležitě oslavena, ale zapomnělo se na posádku škuneru Golden Chain. Ta se k věci naléhavé potřeby oslavit záležitost i na palubě lodi hlasitě ozývala. Strýček Plachta, takto v roli kapitána, se proto ze své moci úřední rozhodl oslavu na lodi uskutečnit.  Přikázal vyvěsit na loď i malou vlajkoslávu (protože vlajkosláva velká až tak přímo do moci kapitánů nespadá). Příkaz vydat posádce rum po nedávné návštěvě Jamajky byl rovněž v jeho moci. Bylo tedy řádně nalito. Jen kverulanti v posádce (všichni samozřejmě  Češi) reptali, že chtějí rum český, rum ze třtiny ve větru se klátící jim, milostpánům, nechutnal…

Měli tedy svobodný výběr mezi vodou a zmíněným jamajským produktem. Rozhodli se všichni stejně, ejhle vzácná česká jednota, ani se nemuselo cinkat klíči, che.

V této roli oslavujícího kapitána se mi vybavilo ke jménu vnuka (Ondřej) známé slovní spojení svatoondřejský kříž. Cvakl se i nápad a tak jsem (se jako „vlajkař“ druhou profesí) objevil v tiskárně. Zde jsem zadal spěšné zhotovení vlajky s takovým křížem. Usmyslil jsem si totiž, že ji vyvěsím nahoru na přední stěžeň v rámci malé vlajkoslávy. Když jsem paní v tiskárně vysvětloval důvod, tak ta, rovněž veselé nátury, vykřikla kontra i své heuréka a já musil shánět pro tisk vzor vlajky Kryštofa Kolumba. V její rodině se nedávno totiž také narodil potomek, ale Kryštof nazvaný.

Připojuji fotku samotné vlajkoslávy. Dodávám, že stejný řetěz vlajek byl veden i na opačné straně předního stěžně. Zadní stěžeň zůstal v běžném „plavebním“ stavu. Po skončení oslav byla svatoondřejská vlajka sňata a rovněž i řetězy vlajkoslávy. Fotku posádky bohužel nemohu připojit neb ta ještě chrápe v podpalubí a vydechuje výpary.

Napsat komentář