Pirátství na moři, některé zajímavosti

Toto slovo se obecně vžilo jako bezohledný způsob nakládání s cizím majetkem i životy. Nicméně na moři bychom, byť stejně kruté počínání, měli rozlišovat i podle „pohnutek“ k činům:

PIRÁT napadal všechny lodi či pobřežní základny bez rozdílu. Byl-li dopaden, šel na ráhno, často i bez soudu a někdy s celou posádkou.

FLIBUSTÝR – takto byli nazývání piráti operující v Karibiku.

BUKANÝR – neoficielně najímaní námořní lupiči (piráti) jednou z válečných stran, aby škodili jen plavidlům a základnám protivníka.

KORZÁR, PRIVATÝR, KAPER:

různá jména pro osoby a jejich soukromé lodi, kdy za ně zodpovědná osoba byla panovníkem nebo jeho zástupcem pověřena (zmocněna) KAPERSKÝM LISTEM (což je terminus technicus) k napadání nepřátelských plavidel podle práva kořisti, a kdy podle konkrétního rozsahu úmluvy musila např. pro trůn odvádět určitý podíl z kořisti. Napadání se mohlo dotknout i obchodních lodí, pokud převážely kontraband pro válečného protivníka.

Mezinárodní smlouvou z r. 1856 byla forma kaperství zrušena. Takže každý, kdo napříště napadal a napadá lodi je jen „sprostý“ pirát (a patří vlastně na ráhno). Mezinárodní společenství tak dnes vůči somálským pirátům uplatňuje bezpochyby příliš demokratické a humánní postupy.

 

Ale abych přešel k pirátským vlajkám a vlastnímu pirátství:

Otevřete si na Googlu vyhledávání heslo „kaperský list“a z nabídky článků vyberte ten, který začíná Piráti 1660-1730 – stránka 54….. (odkaz Google Books) a dostanete se na široký výběr stránek z velmi rozsáhlé knihy zahraničního autora. Zde se dozvíte nepředstavitelné množství informací, např. že věhlasní piráti minulosti používali vlastní vlajky. Některé uvedu v příloze. Velmi zajímavá je zde i pasáž o symbolech běžně známých v tehdejší „veřejnosti“ (z náhrobků apod.). Některé tyto symboly přešly i na „osobní“ vlajky zmíněných pirátů. Namátkou uvádím význam některých symbolů:

LEBKA, HNÁTY, KOSTLIVEC – symboly smrti

TANČÍCÍ POSTAVA – tanec se smrtí, u pirátů zřejmě výraz, že jim je jedno, jak dopadnou.

ZDVIŽENÝ POHÁR – přípitek smrti

ZBRANĚ – znamení blížícího se boje

PŘESÝPACÍ HODINY či ANDĚLSKÁ KŘÍDLA – čas vypršel…

Tyto a další symboly se na pirátských vlajkách se vyskytovaly i v různých kombinacích. Asi nejpestřejší ji měl známý pirát Christopher Moody, který na své rudé vlajce měl okřídlené přesýpací hodiny, ruku s dýkou a lebku s hnáty. V povědomí dnešní veřejnosti jsou pirátské vlajky vnímány obecně jako podkladem černé, ale nikoliv správně, symbolem pirátství byly i vlajky rudé.

Napsat komentář