Tohle nesmíte přehlédnout a musíte přečíst – ono vás to samo pohltí

K tehdejšímu výročí založení československé námořní plavby (ČNP) napsal autor kpt. ing. Jan Hošek do podnikového časopisu Maják článek „Tradice a zvyky“. Nádherný článek, který skvělým a čtivým způsobem popisuje zejména tradice a zvyky na lodi. Je to obsáhlé dílko, které obsahuje, popisuje a vysvětluje nejrůznější současná a zejména historická témata, pověry apod. navýsost přijatelným a poutavým způsobem.

Jsem po přečtení díla zcela přesvědčen o tom, že kdo jej nečetl, zůstává velmi chudý a může se na lodi i chovat nepatřičně. Například tím, že hodlá připít ve stoje, že neví, že rackům se nesmí ubližovat a proč….

Kpt. ing. Hošek (1935-1984), absolvent námořní školy v Oděse, kapitán řady čs. námořních lodí. Jeho článek najdete zde:  http://www.bastl.cz/cnp/821.html

http://www.bastl.cz/cnp/821.html

(záloha pro případ smazání původního článku je zde)

Napsat komentář