Námořní bóje – stručný nástin

Bóje jsou principielně vztlaková tělesa, která mají větší vztlak, než je váha jich samých a jejich kotvícího řetězu dohromady. Jsou duté a naplněny běžně vzduchem či jinými plyny. Perspektivní je jejich plnění hydrofobní pěnou, která zajišťuje jejich vztlak i při proražení či prorezivění obalu.

Hlavní úlohou bójí je vymezit bezpečně plavební zóny, koridory apod., tedy principielně působit podobně jako dopravní značky na silnicích. A také vymezit plochy širšího či lokálního nebezpečí pro plavbu.

Velice pozdě, až někdy po r. 1965 byly činěny pokusy o mezinárodní sjednocení do té doby velmi roztříštěného značení bójemi u různých států a na různých mořích planety. O dost později byla přijata mezinárodní pravidla IALA, která rozdělila planetu a zde platné znaky na zónu A a zónu B. Tyto znaky vytyčují bezpečnou dopravní cestu formou „jízdy mezi patníky“. Tyto patníky – bóje mají na každé straně dopravní cesty vlastní barvu – buď červenou nebo zelenou. Pro zónu A platí, že zelená lemuje pravobok a červená levobok lodi. V zóně B je tomu přesně naopak. Bóje mají i světelnou signalizaci, a to vždy podle své barvy.

Na rozdíl od předchozích vymezují výstražné bóje celé širší oblasti nebezpečí nebo místa tzv. izolovaného nebezpečí. Znaky pro širší oblasti nebezpečí jsou vymezeny čtvrtkruhovými výsečemi dané oblasti podle kompasové růžice a jejich signály jsou také rozdílné a jsou dány postupným narůstáním jejich hustoty ve směru hodin. ručiček a to počínaje délkou signálu 3 hodiny. Bóje v tomto režimu jsou natřeny vodorovně pruhovaně střídáním černé a žluté.

Znaky pro izolované (zřejmě lokální) nebezpečí jsou bóje, které mají na vrcholku dvě černé koule nad sebou a jsou natřeny vodorovně střídáním červené a černé barvy. Existují také specielní bóje, z jejichž provedení a číslování je více zřejmý důvod jejich varovné instalace. Jedná se bóje žluté barvy, které mají na vrcholku trámcové velké X a jsou vždy číslovány (odkaz i na číslování v námořních mapách).

Existuje řada bójí, které kromě své základní funkce regulace plavby mají připojeny i dílčí systémy, sloužící jiným účelům. Jsou rovněž bóje konstruované pro speciální účely. Bóje obecně jsou využívány např. na měření výšky vln, na systémy výstrahy před tsunami, na měření síly a směru větru, jiná měření zejména pro meteorologii až po (příkladně) vysoce sofistikované systémy střežící „bezposádkově“ pobřežní a výsostné vody státu a pro spoustu dalších úloh.

Na téma bójí (bóje totiž, jako jimi na hladině zotročovaný modelář, zrovna nemusím) mne přivedl syn, který mi věnoval hrstku lehounkých vodotěsných plastových vajíček o prům. 4 a délce 6 cm s očkem na tlustší straně. To bylo původně myšleno jako hromada vodotěsných „komor“ dovnitř mé lodě (aby nešla tak rychle ke dnu), ale to se neujalo. Kvůli jeho tvaru mne ale napadlo zkusit z vejcete (nezapřu výrazem Východočecha!) postavit bóji. Na to jsem sice pomyslil, ale zatím mě odradila malá velikost tohoto polotovaru na moje již stařecky a poúrazově rozklepané ruce. Takže zde máte alespoň jen značně informativní článeček.

Napsat komentář