SENECKÝ MAJÁK a neověřený drb ze zákulisí senecké konstrukční kanceláře a samotné tamní loděnice

Nedávno proběhlo v Senci 1. modelářské setkání, které uspořádali moji modelářští přátelé na Slovensku pod názvem SENECKÝ MAJÁK. Účast byla mimořádně velká, dokonce i mezinárodní (Karolko tam řádil se svým nádherným člunem) a v komentářích měla tato akce spoustu příznivých ohlasů od účinkujících modelářů. Chlapci ze Sence chtějí tuto akci opakovat tak 2x do roka. Velkou účast jim zajistily jistě jejich dobré kontakty na další modeláře ze Slovenska, ale já za sebe dodávám, že k tomu přispěl silně i fakt, že tato akce byla nesoutěžní, takže na vodě byly vítány do reje lodi všech kategorií s výjimkou lodí halasných a ukvapených. Chvála pořadatelům!

Z neověřeného zdroje se mi doneslo, že senečtí pro příští plavební sezónu chystají kromě svého Majáku (který je již bezpochyby bezpečně ukotven na skále pracovitosti seneckých) i určitou novinku k příštímu zabezpečení plavby: V jejich plavebním sektoru se v množství větším než malém vyskytují tekuté písky, které v tom místě často proměňují dno moře a tak lodím hrozí uvíznutí na mělčině, či dokonce jejich vtažení do temné hlubiny. Místo je u tamních usedlíků právem nazýváno Bermudská Huba. Aby čelili výzvám a silám přírody, hodlají senečtí přes zimu postavit majákovou loď, která by napříště lodě varovala před tímto hrozným nebezpečím a také zabezpečovala (po koupi baterií) případné noční plavby. Ve hře o konečnou podobu majákové lodě je několik vzorů skutečných majákových lodí. Kandidáty se mi podařilo obstarat i v obraze díky zrádci v jejich konstrukční kanceláři. Také ještě prý není rozhodnuto, zda majáková loď bude mít vlastní pohon nebo zda bude na místo ukotvení odtažena remorkérem zapůjčeným od Dunajplavby. Část konstrukční kanceláře proto byla s předstihem vyčleněna na přípravu logistického zajištění přepravy remorkéru na seneckou hladinu a rovněž pro stanovení nákladů s tím spojených.

Napsat komentář