Drby a spekulace patří i k lidu modelářskému

Z krajně nespolehlivých zdrojů se mi doneslo cosi o mimořádně zajímavých a zatím utajených aktivitách píseckého modelářského klubu, jehož elitní sbor často pořádá vlastní soutěže či technicky i administrativně záslužně zajišťuje soutěže pořádané jinými kluby. Aktivita píseckých kromě pořadatelské, soudcovské a jiné potřebné administrativní činnosti se odvíjí i v důležité oblasti jakou je vyprošťování lodí uvízlých na mělčině neznámého ostrova plném divochů bažících po lodním nákladu či po samotných námořnících jako suroviny k obědu a tak podobně.

Tato činnost byla dosud zajišťována hlavně gumovými čluny a jinými prostředky a to i pramicemi pořadatelských klubů, na které školení písečtí záchranáři nasednou k provedení samotné záchranné akce. Ke cti píseckých je nutno poznamenat fakt, že při vlastním vyprošťování nebylo za celou dobu provádění této záslužné činnosti zaznamenáno žádné zcizení nějaké části ze zachraňovaných lodí, či dokonce její zničení z titulu přirozené lidské závisti, že někomu se urodily větší brambory…

Utajené nové aktivity se týkají právě technických a spektrálních otázek vyprošťování, kde písečtí zřejmě hodlají své aktivity rozšířit i o podhladinové záchranné vyprošťovací operace. Impulsem k tomu jim jistě byla i katastrofa mississippského kolesového parníku, který se v okamžiku ponořil do velkého hlubinného předělu jednoho z českých moří při jarním větrném dni.Zde nebylo možno uskutečnit operativní zásah, protože v místě chyběla podhladinová výstroj a vycvičené osoby. Zásahy přítomných rejdařů a dobrovolných záchranářů zde skončily neúspěchem pro nedostatek vzduchu a hluboké podchlazení. Zdá se však, že i zde již začíná svítat na lepší časy. V okolí písecké restaurační klubovny je totiž v poslední době vídáno auto s emblémem pardubických potápěčů (viz připojený detailní snímek emblému pořízený skrytou kamerou)což zřejmě naznačuje budoucí těsnou i vodotěsnou spolupráci.

A aby toho nebylo málo, písečtí zřejmě hodlají zdokonalit i svoji plovoucí záchranou techniku. Investigativní činitel vyfotografoval na hladině jednoho z jižních moří českého království podivný plovoucí kolesový katamaran poháněný lidskou silou. Indiskretností jednoho člena vývojového týmu se na břehu rovněž dozvěděl, že se jedná o nový typ vyprošťovacího plavidla, u kterého není nutno jednou rukou držet veslo, takže pro záchrannou práci mají být k dispozici ruce obě. U tohoto plavidla zbývá pouze vyřešit jeho skládací verzi.To má zajistit spolupráce s utajovanou zbrojní firmou, která dodává naší armádě a Albáncům skládací deštníky jako levnější verzi protiraketového štítu. Ta by měla ze své profese vyřešit nejen skládání plavidla, ale ze sesvé profese i ochranu lidského faktoru před případně kontaminovanými vodními sprškami padajícími na něj z vodních lopatek při jejich neúnavném pohybu vzhůru.

Zcela a hluboko utajena měla zůstat i těsná spolupráce píseckých s parníkáři při jejich akcích. Naprostým hitem se na jejich akcích má stát parní vyprošťovací člun. Přívěsný motor, tedy pohonnou přívěsnou parní jednotku, vyvíjí známý odborník na parní stroje všeho druhu, pan kolega Přemysl Oráček. Spolupráce píseckých se zde zatím omezila pouze na zapůjčení staršího dřevěného člunu ke zkouškám a několika náručí topných polen. Člun svým stavem neskýtá velké záruky, že se nepotopí i s cenným parním prototypovým nákladem. Je však počítáno s tím, že polena (původně určená pro topení pod náhradním dřevoplynovým kotlem v případě, že by došel v bombě plyn) by se v tom smutném případě vynořila na hladinu a tak určovala souřadnice místa neblahé příhody lodní.

Jiný zdroj k této věci ještě dodává, že je pro parnikářské akce připravována na servisním voze píseckých zvuková aparatura s venkovními všesměrovými ampliony ( každý se 100 db), která má mít programovou zvukovou smyčkou vyhrávající dokola pouze píseň „my máme parní stroj, úžasné síly zdroj…“. Tuto píseň u nás nahráli minimálně dva známí zpěváci, ale utajený, daním se vyhýbající sponzor si prý vymohl verzi od Františka Ringo Čecha. Ostatně i mně se jeho podání líbí víc- odráží bodrost samotného interpreta a jeho roztomilé sykavky..

Napsat komentář