Kam se státní vlajkou (vlajkou státu registrace) na lodi?

Velmi podrobný popis úřední úpravy týkající vyvěšování a jiných úprav a procesů se státní vlajkou ČR na obchodních lodích a námořních jachtách přináší vyhláška MD č. 277/2000 Sb. Připojuji ji v příloze jako velmi užitečný nástroj i pro správné vyvěšení státní vlajky na lodních modelech. Je jasné, že tato vyhláška nutně musila vycházet z mezinárodně přijatých úprav tohoto tématu, takže zde popsané je možno přiměřeně vztáhnout i na lodě registrované v jiných státech.

Nicméně bílá je teorie a zelený je strom života. Podnícen dotazem modeláře k mému článku o denních signálech (který zněl asi jako: tak kde konkrétně na lodi může státní vlajka /dále jen vlajka/ všude být pověšená?), jsem se rozhodl trochu zapátrat.

Mám k dispozici dost široké „portfolio“ fotografií lodí nejrůznějších kategorií, posbírané na netu, tak jsem si ho celé prohlédl a z těch fotografií, kde byly vlajky zachyceny, jsem se snažil získat určitý přehled o věci. Podotýkám, že výsledek není statisticky oprávněný, ale naproti tomu počítá i s jinými vlivy, které mohly vývoj místa upevnění vlajky na lodě ovlivnit. Podotýkám, že následující závěry jsou pouze výsledkem mého úsudku.

Moje závěry z předchozího:

Nenarazil jsem na žádný případ, kdy by vlajka vlála na přídi. Dokonce je možno říci, že byla pověšena převážně někde v zadní polovině délky lodě.

Je nutno rozdělit lodě na plachetní a pouze strojně poháněné (PSP):

U plachetních lodí je znát jejich výrazně delší historie, takže u ranějších příčně ráhnových lodí je možno říci, že vlajky byly umístěny nad  zadní vyvýšenou nástavbou, která byla centrem ubytování důstojnictva. Později (ale i v hluboké historii plachetních lodí) byly vlajky umístěny na vrcholku stěžně. Předpokládám, že to nebylo obslužně praktické, tak vývoj, který rovněž ovlivnila postupná změnu oplachtění lodí od čistě příčně ráhnového oplachtění k začátkům vratiplachet (vratiplachta alespoň na zadním stěžni) přinesl i sestup vlajky na úroveň těsně pod vratiráhnem zadní vratiplachty. Našel jsem dva způsoby vedení nosného lanka vlajky: jednak od vratiráhna šikmo vpřed k upevnění na lodi zhruba v polovině délky vratipně. Druhý, asi novější, vede lanko s vlajkou směrově mezi konci vratiráhna a vratipně. V některých případech je vidět i „barbarský“ způsob, kdy vlajka je připevněna rovnou na šev zadní části vratiplachty. S ohledem na to, že vratiplachta musí mít vratipeň bezpečně vysoko nad palubou, bylo k dispozici dost místa a praktických důvodů, aby vývoj mohl pokračovat, až dospěl k zcela na zádi umístěnému vlajkovému stožárku, většinou skloněnému mírně šikmo dozadu.

Pokud se týče lodí PSP (jak jsem je pracovně nazval), tak jsem zhruba našel jen 3 oblasti umístění vlajek: zmíněný vlajkový stožárek na zádi, dále (dosti podle pracovního vybavení lodě) pro méně technikou „obsazený“ hlavní stožár nad nástavbou se používá pověšení vlajky buď na jeho vrchol  či na lanko (lanka) směřující k nástavbě od jeho příčného ráhna nebo od vrcholové části stožáru šikmo dozadu k nástavbě.

U lodí s plně obsazeným stožárem (navěšením nejrůznějších světel, čidel apod.) a zároveň lodí, které potřebují volnou záď, se používá kromě předchozího i něco podobného jako je záďový stožárek s vlajkou, ale v těchto případech vetknutý až do horní části nástavby a umístěný obvykle až za hlavním stožárem. I tyto stožárky mívají šikmý sklon dozadu.

Napsat komentář