OVLAJKOVÁNÍ JAMATO, japonské bitevní lodi ze 2.svět války – duben 1945

Loď skončila na dně moře na své cíleně sebevražedné misi směrem k Okinawě v dubnu 1945. Kvůli své nepochybné impozantní kráse a také proto, že se svojí sesterskou lodí Musaši byla největší bitevní lodí, která kdy byla postavena, je tato loď pro více modelářů výzvou, aby ji postavili jako (plovoucí) model.

Ze své záliby pro vlajky jsem se z dlouhé chvíle zaměřil na její vlajkovou výbavu v čase její poslední plavby. Na lodi vlály na zadních stožárních ramenech (nevím, jak to nazvat) dvě vlajky, na vrchním ramenu (menší) hodnostní vlajka viceadmirála Seiičiho Itóa a na spodnějším pak válečná vlajka císařského námořnictva. Těsně za zádí vrcholu přední velitelské věže vlála signální vlajka „Z“. Přitom jsem narazil na velmi zajímavou skutečnost: Ona vlajka „Z“ nebyla pro japonské námořnictvo jen pouhou signální vlajkou, ale byl to neoficiální  tradiční námořní „prapor“, protože signální vlajkou „Z“ byl dán admirálem Tógem signál japonským lodím k zahájení pro ně  vítězné historické námořní bitvy u Cušimy v květnu r.1905 v rusko-japonské válce. Je tedy pravděpodobné, že Japonci na Jamatu šli do pro ně rovněž rozhodující bitvy pod tímto praporem, a tak také onu signální vlajku vnímali.

Při hledání skutečné vlajkové výbavy v době osudné plavby jsem prohlédl řadu podkladů na i-netu, včetně i mnoha obrázků na modelářských stavebnicích a výsledek byl naprosto převažující pro shora popsanou variantu, ze které vyplývá, že na zádi lodi v té době vlajka císařského námořnictva vyvěšena nebyla. Byla ale zobrazena nejen na některých stavebnicích, ale i na fotografiích skutečné lodi. Tyto skutečné záběry ale byly datovány k dřívější době, což rovněž mluví ve prospěch výše uvedené varianty.

Poznámky: Ve věci hodnostní vlajky viceadmirála Ito-a poukazuji na můj článek o důstojnických hodnostních vlajkách. Jinak popisně: vlajka je podobná japonské válečné, ale všesměrové červené paprsky jsou řidší. Takto ale vypadá vlajka admirálská. Viceadmirálská má navíc červený vodorovný lem horní strany vlajky.

Ve věci vyvěšené signální vlajky „Z“ na lodi odkazuji na originál připojeného obrázku, který lze v originále na i-netu klikáním zvětšovat a vlajka se pak zřetelně zobrazí.

Všechny shora zmíněné vlajky mohu dodat.

Napsat komentář