Suchý dok pro stavbu či opravy modelů (přístupnost k modelu 360°)

Tento článek přímo navazuje na  jiný, již vydaný v mé rubrice “Jak na to“ pod názvem “Neválejte sebe ani loď po zemi…“ .

Je vlastně  dodatkem, ve kterém chci upozornit, že použití spíše stále levných skládacích truhlářských stolků popsaných a zobrazených ve zmíněném článku jako suchých doků se přímo nabízí. Má to řadu výhod.

Já sám jsem  na skládacím truhlářském stolku stavěl celý škuner, který je na obrázcích zmíněného článku. Zobrazují účast škuneru na jedné z parnikářských akcí na Vyžlovce. Podotýkám, že jsme se tam se škunerem na hladinu netlačili, vědomi si toho, že tam nepatříme, ale byli jsme k plavbě  během akce přátelskými parnikáři na vodu přímo pozváni.

Samotná stavba škuneru proběhla na zakoupeném stolku a to jen ve stísněném malém „pánském pokojíku“ našeho panelákového bytu, beztak již dost zaplněném velkou postelí a dvojstranným kancelářským stolem.

Výhodou užití stolku  je zejména možnost využít malou část původně pochozí plochy místnosti, která se po ukončení stavby či opravy či z jiného důvodu zase uvolní.

Svěrací pohyblivé díly stolku lze také přichytit k již nabarvenému trupu, aniž by došlo k jeho poškrábání a navíc se trup bude nacházet ustavený v potřebné horizontální poloze pro budování nástaveb, stěžňů, lanoví  apod. Přichycení je možné dvěma způsoby. Buď jako sevření vystupující kýlové části trupu, pokud takovou model má, nebo vytvořením „kolébky“ pro oblý spodek trupu  širším rozevřením svěracích prvků. Celá sestava stolku a stavěného modelu, jak řečeno, zabere minimum podlahové plochy a je také i dobře přemístitelná.

Nebudete tedy musit stavěný či opravovaný model válet bokem po běžném pracovním stole či ponku. Ten navíc zůstane volný pro jiné práce. Stolek tak můžete sestavit a umístit prakticky kdekoliv. Také si budete při samotné práci šetřit svá záda. Pro použití v „terénu“ pro  modelářské akce je možno využít dolní části příčníků u noh stolku a vyrobit sem a umístit podlážku – desku, na kterou lze odložit např. kufřík s nářadím, vysílač a příp. opatrnicky i  kámen či závaží, které zajistí jistější stabilitu stolku s usazeným modelem při větším větru apod. K předchozímu důrazně podotýkám, že stolek s modelem je i  bez dalšího velmi stabilní !

 

  

Napsat komentář