Vlajky na modely lodí. Jak jsme je vyráběli a dodávali.

Každá zásilková služba potřebuje zveřejnit katalog nabízených výrobků a jejich dodavatelský název, podle kterého si zákazník vybere a objedná. Za tím účelem jsem nejdříve dost pracně sestavil seznam státních , příp. lodních válečných vlajek a vlajek signálních, které by mohly být poptávány. Každou jsem v seznamu zobrazil a uvedl její název, např. „anglická civilní „. Tento (již) IT katalog jsem předal ke zveřejnění na server Monako (laskavostí kolegy Douši) a je tam k dispozici stále. Na mé webce „strycekplachta.cz” je tentýž katalog a další obdržela tiskárna. Tak byl propojen informační řetězec zájemce-dodavatel. Hotový katalog je tedy stále k dispozici. Ten může začít užívat každý, kdo by se chtěl dodávkami vlajek zabývat. Pokračování textu “Vlajky na modely lodí. Jak jsme je vyráběli a dodávali.”

OVLAJKOVÁNÍ JAMATO, japonské bitevní lodi ze 2.svět války – duben 1945

Loď skončila na dně moře na své cíleně sebevražedné misi směrem k Okinawě v dubnu 1945. Kvůli své nepochybné impozantní kráse a také proto, že se svojí sesterskou lodí Musaši byla největší bitevní lodí, která kdy byla postavena, je tato loď pro více modelářů výzvou, aby ji postavili jako (plovoucí) model. Pokračování textu “OVLAJKOVÁNÍ JAMATO, japonské bitevní lodi ze 2.svět války – duben 1945”

Kam se státní vlajkou (vlajkou státu registrace) na lodi?

Velmi podrobný popis úřední úpravy týkající vyvěšování a jiných úprav a procesů se státní vlajkou ČR na obchodních lodích a námořních jachtách přináší vyhláška MD č. 277/2000 Sb. Připojuji ji v příloze jako velmi užitečný nástroj i pro správné vyvěšení státní vlajky na lodních modelech. Je jasné, že tato vyhláška nutně musila vycházet z mezinárodně přijatých úprav tohoto tématu, takže zde popsané je možno přiměřeně vztáhnout i na lodě registrované v jiných státech. Pokračování textu “Kam se státní vlajkou (vlajkou státu registrace) na lodi?”

Hodnostní vlajky vysokých námořních důstojníků v loďstvech námořních velmocí a v některých dalších státech s námořními silami

Lze říci, že ve všech loďstvech hlavních námořních velmocí i v některých dalších námořních loďstvech existuje institut hodnostní vlajky pro vymezený okruh nejvyšších velitelských postů.  Znamená to, že vysoký důstojník svojí hodností nabývá právo, aby jeho hodnost (nikoliv přímo osoba!) byla spojena s určitou konkrétní vlajkou. Pokračování textu “Hodnostní vlajky vysokých námořních důstojníků v loďstvech námořních velmocí a v některých dalších státech s námořními silami”

Naše říční plavba: historie, vlajky na lodích (převzato)

Vážení modeláři, na tomto úžasném příspěvku, který zachycuje vývoj naší říční plavby v historii po 1. svět válce až do současnosti a to zejména v popisu užívaných vlajek nemám sebemenší podíl. Jediné co si jako drobnou zásluhu přičítám je, že jsem velkou náhodou objevil na i-netu „zasutý“ článek p. Ing. Petra Exnera otištěný v informačním materiálu vexilologické společnosti. Pokračování textu “Naše říční plavba: historie, vlajky na lodích (převzato)”

Vlajky, ach ty vlajky

Vzhledem k tomu, že i na DF padla o mé činnosti některá spíše nehanlivá slova, pokusím se něco říci o sobě a mé činnosti. Já sám jsem po těžkém úrazu s trvalými následky, takže jsem spíše připoután k domovu. Na vlajky jsem přešel náhodou, když jsem si je chtěl pořídit jen pro svoje lodě a potkal jsem tu správnou tiskárnu. Poslal jsem skutečně bez jakéhokoliv kalkulu jednu z prvních vlajek k ohodnocení špičkovému modeláři, ten ji pochválil a bylo to hotovo – nepohaněl ji. Pokračování textu “Vlajky, ach ty vlajky”

Vlajky obcí a měst např. rodiště či domova, kraje, vlajky zemské, případně tématické

Téměř všechna města a i nejmenší obce mají svůj znak a vlajku. Vlajku mají i kraje.  Obojí je řádně centrálně registrováno. Chybí nám oficielní vlajky našich zemí, tedy Čech, Moravy a Slezka, což přičítám obavám centrálních úřadů  ze separatismu. Nicméně na mé stránce takové zemské vlajky již nabízím. Jedná se o návrhy, o kterých se již jednalo. Pokračování textu “Vlajky obcí a měst např. rodiště či domova, kraje, vlajky zemské, případně tématické”

Lodě pod vlajkami ve fotografii

Podobně jako se mi podařilo sestavit galerii obrazů lodí pod vlajkami, která představuje toto téma ztvárněné na obrazech různých malířů, pokusil jsem se o totéž s fotografiemi. Výsledek je podle mého názoru trochu hubený, protože objektivy fotoaparátů nebývají namířeny tak, aby dokumentovaly symbiózu lodí a vlajek, spíše jen velikost ňader pasažérek. A tak je většina snímků jen variantami vlajkosláv, protože to jediné je natolik pozoruhodné, že to přeci jen objektiv přiláká. Převážně tedy schází obrázky jen základně „ovlajkovaných“ lodí.

Pokračování textu “Lodě pod vlajkami ve fotografii”