Modelářství, Monako. Historie a vývoj obojího. Očima fluktuujícího modeláře.

(moje zamyšlení, které bylo původně zveřejněno na serveru Monako)

Kolega Vaškeba,  jeden z Otců Zakladatelů Monaka (od začátků orientovaného na modely lodí) nám všem připomněl, že nejen každý z nás urazil za těch 15 let ve svém modelářském životě nějakou cestu, ale že takovou cestu urazilo i naše Monako. To vlastně již od kolébky představovalo jistou opovážlivost: sami modeláři si před těmi léty založili vlastní IT fórum, aby mohli spolu komunikovat přímo, pomoci si, i dát přímo najevo i své názory !! Pokračování textu “Modelářství, Monako. Historie a vývoj obojího. Očima fluktuujícího modeláře.”

Drby a spekulace patří i k lidu modelářskému

Z krajně nespolehlivých zdrojů se mi doneslo cosi o mimořádně zajímavých a zatím utajených aktivitách píseckého modelářského klubu, jehož elitní sbor často pořádá vlastní soutěže či technicky i administrativně záslužně zajišťuje soutěže pořádané jinými kluby. Aktivita píseckých kromě pořadatelské, soudcovské a jiné potřebné administrativní činnosti se odvíjí i v důležité oblasti jakou je vyprošťování lodí uvízlých na mělčině neznámého ostrova plném divochů bažících po lodním nákladu či po samotných námořnících jako suroviny k obědu a tak podobně. Pokračování textu “Drby a spekulace patří i k lidu modelářskému”

SENECKÝ MAJÁK a neověřený drb ze zákulisí senecké konstrukční kanceláře a samotné tamní loděnice

Nedávno proběhlo v Senci 1. modelářské setkání, které uspořádali moji modelářští přátelé na Slovensku pod názvem SENECKÝ MAJÁK. Účast byla mimořádně velká, dokonce i mezinárodní (Karolko tam řádil se svým nádherným člunem) a v komentářích měla tato akce spoustu příznivých ohlasů od účinkujících modelářů. Pokračování textu “SENECKÝ MAJÁK a neověřený drb ze zákulisí senecké konstrukční kanceláře a samotné tamní loděnice”

Dílčí jubileum stránek. Poděkování…

Vážení lodní modeláři a příznivci každého plovoucího lidského díla. Dovoluji si oznámit, že v polovině července uplyne čtvrt roku ode dne, co byla otevřena moje webová stránka, na které můžete shlédnout nejen „obchodní“ nabídku na dodávky vlajek (slovo obchodní dávám do uvozovek proto, že řadu vlajek jsem rozdal a rozdávám zdarma zajímavým objednavatelům či přátelům a kde každá mnou byť i za peníze dodaná vlajka představuje pro vás výdaj ve výši asi jen tak 4 piv v hospodě…), ale i článečky na mém připojeném blogu. Pokračování textu “Dílčí jubileum stránek. Poděkování…”

Tak nevím, možná by to chtělo plachty přihnědit – nesmělá polemika

Konečně někteří modeláři historických plachetnic opouštějí jinak až nudně převažující bílou barvu plachet a přecházejí na tmavší barvy, které mají zobrazit určitou historickou éru technologie výroby plachtoviny a její výslednou tradiční barvu. Tento posun je u historických plachetních lodí nejen historicky (jedině) oprávněný, ale přináší i tu výhodu, že proti tmavější barvě více vyniknou světlejší lana a jiné prvky takeláže. Loď je tak jeví prostorově a barevně členitější a snad i hezčí. Pokračování textu “Tak nevím, možná by to chtělo plachty přihnědit – nesmělá polemika”

Sherry, prestižní nápoj zejména v anglosaských zemích a také u mne (s příběhem)

V hluboké totalitě byli řadoví výkonní pracovníci mezinárodní kamionové dopravy ČSAD jediní snad ze všech oborů, kteří měli možnost místo spanilých jízd pánů ředitelů oblepených politickými funkcemi, vyjíždět na měsíční i delší pracovní stáže do zahraničí ke smluvním speditérům a zde přímo řídit svými pokyny osádky československých kamionů ve své oblasti v úseku od vykládky ke zpětné nakládce. Pokračování textu “Sherry, prestižní nápoj zejména v anglosaských zemích a také u mne (s příběhem)”

Zrání myšlenek a praktická realizace VOLNÉ tvorby mých modelů. Filosofie WAMP

Již koupí zříceniny malinké roubenky jsem si jako 32letý zadělal na desetiletí práce, která nikdy nekončí. Zároveň jsem ale získal zárodek malého prostoru schopného být v budoucnosti malou dílničkou, po které jsem jako kutil niterně prahl,když jsem již přestal bydlit u rodičů. Po létech zmrtvýchvstávání roubenky se to nakonec podařilo a já měl najednou místo, kde jsem mohl trávit večery a dny nepříznivého počasí, když nebylo možno pokračovat v práci na roubence,která měla stále přednost. Pokračování textu “Zrání myšlenek a praktická realizace VOLNÉ tvorby mých modelů. Filosofie WAMP”

POLEMIKA: Myslíme vůbec na diváky, venkoncem tak i sami na sebe?

Je zajímavé, že na začátku a na konci naší plavební sezóny se konají divácky ty nejzajímavější akce, ať již se jmenují zamykání či odmykání vody, prostě volné poježdění po hladině, bez vytyčení nebo jen s minimálním vytyčením tras bójkami. S možností účasti jakýchkoliv lodních modelů, i neplovoucích (obvykle jsou předem vylučovány pouze lodi smrduté a hluk vyvozující). Pravidlem zde je pouze ohleduplnost vyžadovaná od modelářů na hladině a ve frekvencích. Pokračování textu “POLEMIKA: Myslíme vůbec na diváky, venkoncem tak i sami na sebe?”