JMÉNA LODÍ: LEGENDY, POESIE, LÁSKA – ČI JEN PÝCHA VLASTNICTVÍ?

Legendou zde není chápána nějaká pověst, ale spíše jakési nepřímé vysvětlení, proč právě toto jméno bylo pro loď vybráno. Nejprimitivněší, nabobskou legendou je nazvat loď podle jména majitele (když na to mám…) Není v tom za mák poezie či něčeho, co by osvětlovalo funkci lodi, její tvary a vůbec nějaké podobenství , které by tvořilo příběh. Pokračování textu “JMÉNA LODÍ: LEGENDY, POESIE, LÁSKA – ČI JEN PÝCHA VLASTNICTVÍ?”

Pár latinských citátů

Tuhle jsem hledal nějaký vhodný citát v útlé knížce Latinské citáty, který by se hodil pro moji potřebu. Prošel jsem v této knížce veškeré citáty tam uvedené a podivil jsem se zejména vyspělosti římského práva a samozřejmě i moudrosti dávných předků. Hodně mě zaujalo také to, že řada citátů směřuje přímo k rozvoji a upevnění osobnosti a jejího charakteru. Můžeme se dnes stále ještě z jejich moudrosti učit, jakož i tomu, jak výstižně a krátce jsou podány. Řada z nich přetrvala dodneška a to nejen ve svém textu, ale i v metaforickém ztvárnění. Pokračování textu “Pár latinských citátů”