Strýčkův blog

Poslední plavba Strýčka Plachty

16.8.2019

 


Vítejte !


Ocitli jste již v mém druhém vydání mé webové stránky, kterou obsahem jako Strýček Plachta tvořím a můj syn Pavel jako admin ji vzkřísil z mrtvých a dále ji vede a udržuje v chodu.

Stránka v prvním vydání obsahovala v jedné části moji čistě obchodní nabídku na dodávky vlajek pro lodní modely, které jsme tehdy spolu s tiskárnou vyráběli a  dodávali ve špičkové evropské úrovni (to potvrdila i řada předních českých lodních modelářů). Tato činnost však musila být pro můj těžký úraz náhle a zcela trvale zastavena. Proto v tomto druhém vydání jsem tuto obchodní nabídku jako neplatnou nahradil podrobným návodem, jak jsme s tiskárnou tenkrát ty vlajky na modely lodí vůbec vyráběli a dodávali. Tento nanejvýš podrobný návod má, myslím, trvalou hodnotu pro každého, kdo by chtěl výrobou tak malých vlajek zabývat. K předchozímu je připojena obrazová příloha, která obsahuje státní vlajky států a některých vlajek jejich námořních sil, dále všechny signální vlajky a vlajky doplňkové. Samo sestavení tohoto portfolia mnou běžně nabízených vlajek mi dalo dost práce, proto se někomu může hodit, zejména když nyní mu při zobrazení naskočí u každé z nich její název. Řadu vlajek jsem také mimo toto portfolio jednotlivým modelářům na jejich přání v IT podobě obstarával, či nechal zvlášť vytvořit.

Druhou část webky tvoří můj blog, který byl převzat z prvního vydání. Zde se v článečcích jednotlivých rubrik věnuji všemu, co mě napadlo o hladinách, pobřežích a samozřejmě o lodích a jejich modelech, o lodní dopravě apod. Původní obsah je již průběžně doplňován o nové příspěvky. Tyto články jsou přístupné přes Rubriky v pravém sloupci stránky.