Vlajky na lodní modely – AKTUALIZOVÁNO 8.3.2015

Výroba vlajek na lodní modely byla ze zdravotních důvodů definitivně ukončena, prosím nezasílejte žádné objednávky. Děkuji za pochopení.

 

Vše, co je uvedeno níže k tématu výroby a dodávek vlajek, je toliko archivní materiál. Veškeré informace na celém tomto webu týkající se možnosti objednání vlajek považujte laskavě za neplatné (tj. nic již objednat nelze).
Na konci této stránky je nicméně zachováno barevné portfolio dříve nabízených vlajek, jehož sestavení dalo poměrně dosti práce.

 

Vážení modeláři !

Nabízíme vám obstarání některé či více vlajek vhodných pro vaše modely lodí na základě širšího VÝBĚRU, který jsme provedli podle předpokladu možného zájmu modelářů.

Úvodem se omlouváme, že vzhledem k nutnosti sjednotit názvy vlajek  a jejich příp. účel, jakož i ke značnému nedostatku podkladů či možným nesprávným informacím na původním zdroji, je tento výběr jen základně orientační. Zejména co se týče užití konkrétních vlajek v loďstvech a období takového užití. Konečným posuzovatelem vhodnosti určité vlajky právě na jeho loď tak zůstává, zejména u maket, sám modelář a jeho podklady.

 

Vlajky jsou  tištěny přesným oboustranným tiskem na tenkou látku (100% syntetika) v zrcadlovém provedení a s lemem vzniklým termořezem. Podrobné informace např. o vlajnosti vlajek a pod. uvádíme jinde.

Samotnou obrazovou nabídku vybraných vlajek zveřejňujeme na naší stránce dále. Forma výběru konkretní vlajky umožňuje vlajku vybrat podle uvedeného jejího názvu seřazeného podle abecedy .U některých vlajek je uvedena i příslušnost k určitému druhu loďstva. .

Z uveřejněného výběru vlajek si může zájemce či spojení zájemci vybrat vlajku či vlajky pro osobní potřebu a tyto objednat pouze e-mailem na  hubkove[uzenáč]seznam.cz  (řetězec [uzenáč] nahraďte symbolem @, ve Windows pomocí CTRL+ALT+V). V objednávce je nutno uvést plný název vlajky (jak uveden ve výběru) ,dále počet kusů pro jednotlivé objednávané vlajky a vždy i požadovanou velikost vlajky v žerdi.

Výroba vlajek umožňuje dodávat vlajky  v ZÁKLADNÍ velikostní ŘADĚ a to o rozměrech 2,5-3,5-4,5-5,5-6,5 a 8 cm v žerdi. Vlajky jiné než ve výběru uvedené nebo s rozměry v žerdi jinými, dodáváme na přání rovněž  a za podmínek, které uvádíme buď v ceníku a podrobněji i jinde. V jiných vlajkách co do druhu pak v naprosté většině za běžné ceny v ceníku.

Na základě došlé objednávky potvrdíme e-mailem její přijetí k realizaci a uvedeme pravděpodobný termín jejího splnění a sdělíme naši poštovní adresu, na kterou je třeba zaslat předem celkový obnos za celou objednávku a to pouze poštovní peněžní poukázkou.

Upozorňujeme, že tisk vlajek je v tiskárně jen přidruženou činností. Její dodací lhůta je orientačně cca 1-3 týdny, ale bude záležet na objemu dalších objednávek došlých dříve a zejména i na objemu práce v hlavní činnosti tiskárny. Dosavadní zkušenosti však vykazují obvyklou dobu zhotovení na cca 1 týden. Postupně, podle zájmu modelářů, bude však u dodavatele zvyšována pohotovostní zásoba nejfrekventovanějších vlajek, což by mělo expedici některých vlajek zkrátit na minimální dobu.

Hotová objednávka vám bude zaslána obyčejným dopisem při objednávce do 3 kusů vlajek, při kusově vyšší objednávce pak doporučeným dopisem na vámi udanou adresu.

O odesílané zásilce vás budeme informovat e-mailem. Prosíme o krátkou zprávu, že zásilka vám došla OK.

Objednávat můžete jakoukoliv vlajku či vlajky ( i jejich „směsku“) ve velikosti i druhu. Pro objednávání doporučujeme, aby se k jedné objednávce spojilo více kamarádů. Můžete tak při tomto způsobu získat množstevní slevu a samozřejmě i snížit náklady expedice připadající na jednu vlajku.

 

FORMA DODÁVKY:

Nově rozhodnuto, že všechny vlajky budou dodávány již oříznuté ze všech stran. Pokud modelář výslovně v objednávce neuvede požadovaný přesah látky na žerďové části, bude přesah látky proveden zhotovitelem podle jeho uvážení. Nicméně se modelář třeba nevyhne nutnosti přesah látky zkrátit. Pak mu může pomoci náš vyzkoušený postup na termoořezání látky, který uveřejňujeme jinde. Důrazně varujeme před pouhým ustřižením zbytečného přesahu, došlo by k borcení struktury látky!!

 

CENY:

Vlajka, vel. žerdi 2,5 -3,5 a 4,5 cm …………………………90.-Kč/ks

Vlajka,vel.žerdi 6,5 nebo 8 cm…………………………….120.-Kč/ks

 

Za vlajku jiného rozměru v žerdi, ale jen do 8 cm, který je požadován

mimo běžně dodávanou řadu velikostí, se účtuje příplatek….10.-Kč/ks

 

 

MNOŽSTEVNÍ SLEVY:

Při objednání 4ks vlajek a více činí sleva pro jednu objednávku …………………-10% na kusu

Při objednání 6 a 7ks vlajek činí sleva pro jednu objednávku …………………….-15% na kusu

Při objednání 8ks vlajek a více činí sleva pro jednu objednávku ………………. -20% na kusu

 

PORTO, BALNÉ atd.

Porto za doporuč. dopis + papíry atd. (pro ČR)..………………………………………..40.- Kč

Porto za obyčejný dopis + papíry atd. (pro ČR)…………………………………………..20.-Kč

(Nové opatření s obyčejným dopisem sníží cenu doručení jedné zásilky o 20.-Kč. Doporučujeme, aby si příjemce obyčejného dopisu s vlajkami ohlídal doručovanou poštu v místě bydliště)

Pro SIGNÁLNÍ vlajky, o které je rostoucí zájem, jelikož umožňují loď více “dozdobit”, platí stejné ceny. Nabízena je pouze základní abeceda písmen, jelikož se u modelů alfabetická signalizace včetně dalších znaků, čísel apod. nedá předpokládat. Nabídka je proto zúžena na možnost použít vybraná písmena na mezinárodně smluvená „větná“ sdělení. Více k tomu jinde..

Poznámka: Objednáním vlajky či vlajek mocností, které zapříčinily či se rozhodujícím způsobem podílely na vzniku 1. či 2. světové války, se kupující zavazuje, že tyto vlajky použije pouze k vyvěšení na maketu lodi, která ve skutečnosti takové vlajky či vlajku nesla (převzetí odpovědnosti kupujícím za příp. zneužití vlajek či vlajky k jiným účelům, které by vedly k naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů tak, jak je definuje zák.č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník).

 

Naše další služby mimo běžné dodávky. Rozšíření stávajících. Vlajnost našich vlajek

  1. Někteří modeláři u nás požadují vyrobení vlajek, které ve zveřejněném výběru nejsou obsaženy.Pro nás není problém takové vlajky dodat včetně historických, pokud bychom od modeláře obdrželi v objednávkovém  e-mailu doplněném v  textu o  slovní komentář a v příloze pak barevným obrázkem takové vlajky v rozlišení  okolo 600 pixelů .Za takto vyrobené vlajky budeme účtovat běžné ceny.Nebudeme ale kontrolovat věcnou ani historickou správnost použití takové vlajky.Tato nabídka platí  i pro vlajky obchodní, reklamní a pod. a to i pro jejich jiné tvary než je běžný obdélník.Délku rozvinuté takové vlajky jsme ale nuceni omezit na max. 15 cm (bez ohledu na její požadovaný rozměr v žerdi ).
  2. Pokud modelář nebude schopen vlajku v příloze připojit, ale bude vědět co chce (platí ale jen pro vlajky oficiální a historicky existující),  pokusíme se pro něj vyhledat řešení.Na přání uvedeme v dodávce i pramen, odkud jsme podobu hledané vlajky čerpali.Za tuto službu budeme účtovat k základní ceně (po dohodě) menší příplatek.  Neručíme za případnou.nesprávnost v samotném zdroji, internet je studna, ale jsou v ní i nečistoty.
  3. Akceptujeme konstruktivní připomínku modeláře, který poukázal na možné problémy s nabízenou originální nazi vlajkou, u které by k nim mohlo dojít v tuzemsku ale i  v zahraničí, zejména v Německu. Jeho návrh vytvořit „umělou“ podobu této vlajky tím, že z vlajky bude odstraněna svastika a nahrazena „smířlivějším“ železným křížem, budeme v blízké době realizovat jako druhou nabízenou vlajku nazi éry. AKTUALIZACE: Oznamujeme, že vlajka “Německo nazi od 1935” již byla doplněna o  smířlivější její podobu spočívající v odstranění svastiky a jejím nahrazením železným křížem. Tato “odjedovaná” vlajka je již běžně nabízena pod “Německo nazi od 1935, úprava “detox”.
  4. Zatím jsme nezvládli dodávky a zejména formu plateb v exportu vč. Slovenska, ale na věci pracujeme. Slovenským kolegům ale doporučujeme se ozvat již nyní, pokusíme se společně najít individuální řešení.
  5. Existují dotazy k „ vlajnosti“ našich vlajek Podle našich zkušeností jsou bezproblémové vlajky rozměru v žerdi od 4,5 cm včetně, které samy „zplihnou“ v bezvětří (tedy odpadá jejich kašírování do tvrdého“ kornoutu zmrzlinového“)  a ve větru se bezproblémově rozvinou a vlají. Menší vlajky v souladu s přírodními zákony tak nečiní, ale rozhodně se nechovají tak jako  škrobená „prkna“ U vlajek 3,5 cm se vlajnost blíží těm vpředu uvedeným, zde ale záleží na délce vlajky a na jejím barevném pokrytí.Vlajky s převahou bílé jsou pochopitelně měkčí.Menší vlajky se ve větru se spíše třepotají ,opět podle přírodních zákonů. A to více, když jsou navěšeny na lanko(to s nimi rezonuje a přibližuje okamžik třepetání). Jejich provedení ale nijak nebrání jejich dodatečné úpravě na „zmrzlináče“. Ta by ale neměla přijít  v úvahu u vlajek signálních, ty by měly být rozpoznatelné a tedy spíše rozvinuté.

 


FOTOGALERIE výběru vlajek

(mimo běžných vlajek státních nabízíme i vlajky signální. K signálním vlajkám více ZDE)

VLAJKY STÁTŮ

 


SIGNÁLNÍ ABECEDA

 


DALŠÍ VLAJKY