Pár latinských citátů

Tuhle jsem hledal nějaký vhodný citát v útlé knížce Latinské citáty, který by se hodil pro moji potřebu. Prošel jsem v této knížce veškeré citáty tam uvedené a podivil jsem se zejména vyspělosti římského práva a samozřejmě i moudrosti dávných předků. Hodně mě zaujalo také to, že řada citátů směřuje přímo k rozvoji a upevnění osobnosti a jejího charakteru. Můžeme se dnes stále ještě z jejich moudrosti učit, jakož i tomu, jak výstižně a krátce jsou podány. Řada z nich přetrvala dodneška a to nejen ve svém textu, ale i v metaforickém ztvárnění.

Když už jsem si s tím dal takovou práci, zveřejňuji dále mnou vybrané citáty ne proto, že by byly výkvětem toho nejmoudřejšího, co výběr v knize nabízí. Můj výběr je totiž veskrze poplatný účelu proč jsem jej pořídil. Nicméně zde je:

Cogito ergo sum Myslím a tedy jsem
Dies diem docet Každý den přináší nové poučení
Dum spiro spero Pokud dýchám, doufám
Festina lente Pospíchej pomalu
Finis coronet opus Konec věnčí dílo
Fortes fortuna invat Odvážnému štěstí přeje (dnešní zažitá verze)
Gratia gratiam parit Laskavost plodí laskavost
Honos habet onus Čest přináší břemena
Ignoti nulla cupido Co neznáme, po tom nebažíme
In dulci jubilo V sladké radosti, v podnapilosti
Invenit Vytvořil, vynašel, vymyslel  (používá např. autor díla před jménem)
Latet anguis in herba Had se skrývá v trávě (podnik je spojen s nebezpečím)
Malum malo proximum Neštěstí přichází zřídka samo
Mare liberum Moře volné (základní věta mezinárodního práva, že moře nemá být ve vlastnictví, ale volné pro každého)
Mens agitat molem Duch hýbe hmotou
Non multi sed multa Ne množství, ale jakost
Nomen omen Již jméno vypovídá o podobě celku

 

Zde to již přeruším, abyste si odpočali s trochou humoru:

Causa bibendi Důvod k pití (prý bývá příchod hosta, současná i budoucí žízeň, dobré víno a vůbec jakákoliv jiná příčina)

 

Napsat komentář