TEMŽSKÁ BARŽE, můj modelářský sen

Tak jako pro mne není letadlem, co není dvouplošník s dráty, auto bez předních blatníků, tak i loď musí mít plachty a jakousi vyzařovanou osobitost. To pro mne splňují právě tyto anglické archaické barže. Představují i moji, již asi nesplnitelnou touhu jednu postavit (úraz).

Tyto nákladní lodi, původně určené pro přepravu hromadných substrátů na velkých řekách, v sobě spojují účelnost a KRÁSNOU OŠKLIVOST. Byly a jsou používány na východním pobřeží Anglie a na řekách Temži a Medway. Plaví se příp. i přes Kanál do západní Evropy.  Podílely se i na evakuaci vojsk z Dunkirku (tam ostatně tenkrát plulo všechno, co mělo dno). Za dlouhou dobu své aktivní služby si vysloužily a drží pověst tažných koňů.

Tyto lodi se liší od jiných obvyklých plachetních lodí téměř ve všem. Jedná se o dvoustěžňové plachetní lodi charakterizované vysokým předním stěžněm s pro ně charakteristickou plachtou spritsail, která má příp. i čnělkovou plachtu, vpředu je stěhovka či kosatky a mají či nemají čelen. Zadní, výrazně menší stěžeň, posazený velmi vzadu, nese opět malou spritsail, jako u lodí typu keč, která posiluje činnost kormidla. Funkci této plachty posílit činnost kormidla dokumentuje i to, že její spodní vratipeň je otěží často spojen (a tedy výchylkově ovládán) s perutí kormidla.

Tyto lodi patří nepochybně k anglickému rodinnému stříbru, vždyť první zmínku jsem našel již o roce 1863. Podobné lodi se vyskytovaly i ve státech západního pobřeží Evropy, zřejmě nejdříve v Holandsku. Lodi se velmi rozšířily. Na poč. 20. století jich bylo v Anglii registrováno cca 2.000ks. Jsou také vděčnou předlohou pro tamní lodní modeláře, obvykle jsou stavěny v měřítku 1:25. Existují jejich kluby, asociace apod., ať již pro skutečné lodi či modely . Mohly by být osvěžením našich soutěží, kde až  únavně převládají klasické typy plachetnic. Viděl jsem na YouTube regatu ze skupiny modelů těchto barží a počínaly si pod větrem velmi čile.

Skutečné barže nejsou drobečkové, jejich délka je 25-30 m, šířka kolem 6 m a výtlak kolem 160 t. Jejich stavy se začaly snižovat kolem 20. let min. stol., což zavinil  rozvoj použití spalovacích motorů na lodích i na silnicích. To snížilo poptávku po transportech těmito baržemi např i proto, že jeden z hlavních přepravovaných substrátů, seno, ztrácel na významu a tedy na přepravovaném objemu tím, jak koňské potahy byly ve velkých městech postupně nahrazovány osobáky či náklaďáky. Řada využívaných barží však prošla etapou zabudování pomocných spalovacích motorů a sloužila či slouží původnímu účelu nadále. Současné provozuschopné barže jsou (podobně jako jiné velké plachetní lodi) často zvlášť upravovány a využívány k naturální turistice. Některé jejich vraky již odsouzené k potupnému rozpadu byly právě pro tuto novou oblast využití záslužně zrestaurovány (často i za použití dílců z vraků v ještě horším stavu). Jednu takovou záchrannou rekonstrukci je možno shlédnout rovněž na YouTube v sedmidílném videovém podání a je to nádherné pokoukáníčko.

Vzhledem k vyhraněnému účelu použití na řekách byly tyto lodi také zvlášť konstruovány. Mají ploché dno trupu, ten je v řezu spíše v rozích zaoblený obdélník než výraznější „obloid“, vzadu je  relativně dlouhé a masivní kormidlo, jehož spodní hrana je souběžná se dnem lodi. To umožňuje, aby si lodi při odlivu cíleně„kecly“ na odhalený pobřežní pás či na místo, kde je pro ně vybudován vyvýšený dřevěný “nasedací“ rošt a zde po nakládce/vykládce vyčkaly na příliv. Příčnou stabilitu zajišťují při plavbě pod větrem zvlášť tvarované spouštěcí boční ploutve (leeboards). Vysoké oplachtění hlavního stěžně umožňuje chytat vítr nad pobřežní vegetací či zástavbou. I trup je účelově podélně v bocích spíše rovný a jeho tvary se zužují až „na poslední chvíli“, což zvětšuje nákladový prostor. Stěžeň bývá sklápěcí vč. čnělky a „spritu“, aby loď na řekách mohla podplouvat mosty apod. Některé barže byly konstruovány i jako tankery. Barže měly posádku 2-3 muže, rychlost byla až 12 uzlů. Jak zřejmo, jedná se pro daný účel využití o velice sofistikovanou konstrukci.

Více zjistíte pod heslem Thames sailing barge (na YouTube můžete vidět, jak zmíněno, asi 3 různá videa s koncertíky většího počtu těchto modelů, jak si ve větru čile vedou. Stačí před heslo ještě předřadit scale model…..a o skutečné barži je tam 7-dílný seriál zobrazující naživo její renovaci).

Napsat komentář