O třech kladkách, ze kterých lanko nepadá

Během svého modelaření jsem se musil vypořádávat u svých plachetnic s faktem, že lanko vedené přes klasickou kladku – tedy kladku jen se spíše mělkou drážkou po obvodu – z této kladky sklouzává, což může mít i vážnější než jen estetické následky.
Během doby se mi podařilo najít a na mých lodích uplatnit zhruba tři řešení:

Začalo to u plachetnice Assol, kdy jsem potřeboval naprosto bezpečnou funkci kladky na přídi, aby spolehlivě vedla oběžnou otěž vedenou od nadpalubního navijákového bubnu a zpět. Řešení vidíte na dvou obrázcích: jedná se o “tunelovou” kladku, kdy na klasickou kladku s rýhou jsem ( jen v potřebném úhlu) “přišil” k původní drážce odpovídající kousek prázdné trubičky běžné propisky. Skrz tu je lanko otěže provlečeno a tak v žádném případě nespadne a i hladce klouže. Nicméně upozorňuji případné následovatele, ze je vhodné trubičku předtím propláchnout ředidlem, jinak bude lanko potřísněno zbytky náplně.

Druhé řešení, užité na mém škuneru Golden Chain, je poněkud bizarní. Našel jsem na Inetu krásně starý princip ovládání kormidla větší lodi lidskou silou. Tak jsem se rozhodl pro jeho pouze “maketové ” provedení i na mém škuneru. Jako kladky jsem použil běžná celní olůvka, skrz která lanka od navijákového bubínku spřaženého s kormidelním kolem vedou. Řešení je samozřejmě u tohoto maketového provedení nefunkční, nicméně olůvka již ve svém základním tvaru skrývají lanko uvnitř části svého obvodu (podobně jako u prvého řešení) a navíc mají i odpovídající velikost a tvárné olovo plomb mi umožnilo lanko i “přiškrtit”, takže se sestava nerozpadá.

Poznámka k předchozímu: jako předvídavý chlapec jsem ale bubínek u kormidelního kola s kolem nespojil, protože hrozilo, že někdo hravý začne kormidelním kolem točit, aby zjistil, jak to funguje. Tím by ovšem celou sestavu zboural a náprava by byla dost pracná. Takže se může kormidelním kolem naprázdno otáčet bez újmy na celku.

Třetí řešení je daleko jednodušší. Stačí koupit (já v GM Praha) ty nejmenší gumové průchodky určené pro ochranu kablíků procházejích plechem, kteréžto jsou dosti “samosvorné” a tedy vhodné pro nefunkční, ale maketové vedení lanek, jak je vidět v hustě “zastavěném” vrcholku jednoho ze stěžňů škuneru.

Pečlivější návštěvník tohoto článku z obrazové přílohy jistě zjistil, že funkční kladkou je pouze ta prvá. Druhé dva druhy “kladek” mají naopak zbrzdit – či lépe řečeno zastavit – pohyb přes takovou kladku vedeného lanka, aby se celkové – vzhledově jen maketové – provedení určité sestavy nerozpadalo.

Napsat komentář