VYŘÍZNUTÍ VLAJEK A PLACHET ZE SYNTETIKY

Tiskárna dodává pouze potištěný kus látky ze 100% syntetiky. Tenkost a hustota látky byly stanoveny pokusy, kde kromě kvality tisku byla dalším kriteriem „vlajnost“. Látka přečnívá samotný tisk na všech stranách o min 1,5 cm, aby se při menším přesahu zabránilo shrnutí látky pod řezný drát.

Řezným drátem se ve vyzkoušeném postupu rozumí drát transformátorové odporové páječky o průměru raději tenčím, asi 1,2-1,3 mm.  Dalšími potřebami pro termovyřezání, které vlajku nejen vyřízne, ale její okraj zároveň zataví, aby se látka netřepila, jsou hladká obkladačka jako podložka při řezu a dále tenká ale široká buková lišta jako pravítko. Lišta musí být tak široká, aby se na ni vešly prsty přitlačující pravítko na řezanou látku!! Samotné řezaní nutno předem vyzkoušet, zejména je nutné nechat drát páječky předem řádně rozpálit, cca 6 sec.! Pohyb řezného drátu musí být pozvolný, ale plynulý, zastavení během řezání např. při „klopýtnutí“ o přečnívající prsty může vést k propálení dírky v látce a k případnému znehodnocení linie vlajky. POZOR, první řez by měl být DEFINITIVNÍ, tedy je lépe řezem raději ubrat trošínku ze samotné vlajky. Nepřesný řez, např. ten, kdy na okraji zbyde uzounký pásek bílé látky vede, při snaze tuto přečnívající látku dalším řezem odstranit, většinou k poškození linie okraje vlajky, protože hrot páječky v tomto případě už pod sebou (jen minimálně) přečnívající látku všelijak hrne a v řadě případů to vede i k projevu tmavých spálenin!!!!

** doplnit pozdější úpravu z mailu

Po vyřezání vlajky s přesahem látky pro zvolený způsob upevnění vlajky v žerďové straně by vlastní vyřezání vlajky mělo být hotovo. Po řezání zbydou na obkladačce ještě tenké přívarky roztavené látky, které doporučujeme seškrábnout dřívkem.

Předchozí varování a zdůraznění některých důležitých postupů je výsledkem praktických zkoušek, ale rozhodně to neznamená, že by vyříznutí vlajky bylo rizikové! Po osvojení praktického vyřezávání a dodržení těchto pokynů je výsledek již vždy dobrý.

Ať vlajky vlají a lodi jsou s nimi hezčí!!

Napsat komentář