Naše říční plavba: historie, vlajky na lodích (převzato)

Vážení modeláři, na tomto úžasném příspěvku, který zachycuje vývoj naší říční plavby v historii po 1. svět válce až do současnosti a to zejména v popisu užívaných vlajek nemám sebemenší podíl. Jediné co si jako drobnou zásluhu přičítám je, že jsem velkou náhodou objevil na i-netu „zasutý“ článek p. Ing. Petra Exnera otištěný v informačním materiálu vexilologické společnosti.

Ing. Exner zde čerpá hlavně z materiálu, které mu poskytlo v r.1997 obchodní odd. ČSPL a který ještě doplnil z dalších materiálů. Modelář se zde dozví, jaké vlajky byly používány, kde byly na lodích vyvěšeny a jiné zcela důležité informace.

I ze zdánlivě drobného údaje v článku o rozměrech reprezentační stolní vlaječky jsem např. vytěžil nejen poměr mezi délkou a šířkou vlajky, ale i údaj o velikosti obvyklé hvězdy na ní.

Jelikož vím, že řada našich modelářů se našim říčním lodím věnuje a nemají zřejmě dosud přístup k vlajkám rejdařství, které říční lodě nesly, nabízím okamžitě reagovat na jakoukoliv objednávku modeláře na rejdařskou vlajku, kterou připojený článek popisuje a takovou vlajku modeláři dodat a v rozměrech žerdi podle mnou nabízené velikostní škály a za uvedené běžné ceny.

Článek je zde (PDF soubor): http://www.vexi.info/vexiinfo/vexinf31.pdf

(záloha PDF zde)

Napsat komentář