Servem ovládaný přepínač polarity

Takovýto  přepínač se může použít pro spínání a vypínání min. dvou na sobě nezávislých obvodů, např. dvou stupňů osvětlení lodi ( jen poziční světla nebo poziční světla zároveň s osvětlením kabin atp). Počet samostatně spínaných obvodů je možno zvýšit zakoupením stejného, ale“třípatrového“ spínače místo vyobrazeného „dvoupatrového“, který je ve spínači použit.

Lze jej samozřejmě použít i na  změny chodu vlastního pohonného motoru samotné lodi i když dnes se pro tuto funkci používá převážně (drahý) regulátor – který ovšem umožňuje i regulaci napětí a tedy otáček motoru Některé typy lodí, přístup samotného modeláře apod. potřebu regulovat otáčky pohonného-motoru nevyžadují.Manévry .jsou docela dobře zvládnutelné opakovaným spuštěním či vypnutím motoru ať již při chodu zpět (zbrzdění dojezdu) či dopředu.

Takové řešení jsem jsem zvolil u své první RC loďky a zcela se u přívěsného lodního motoru principielně osvědčilo – sama loď je jinak plachetní jachtička/šalupa.

Princip přepínače spočívá v užití velmi levného (řádově do 50 Kč) dvojcestného pákového třípolohového přepínače(GM).Přepínač je ve střední poloze vypnut a při výchylce způsobené mechanicky servem na jednu či druhou stranu se propojují středové kontakty s bočními, přičemž zapojení je může být křížové, čímž se dosahuje změny polarity směrem k motoru(ům). Řešení tedy umožňuje bezproblémově najednou i zapojení více elektromotorů (obvodů) v serii,některé mohou být zapojeny ve vztahu k druhým i pólově invertně.

U mého prvního provedení pákového přepínače jsem použil pákový převod páka serva-táhlo -páka přepínače jako převod NATVRDO.Vyžadovalo to velice jemné nastavení, které se navíc časem rozlaďovalo.

Tímto  předkládám vylepšený MĚKKÝ typ  přepínače, který zachovává použití serva .Tuhé táhlo mezi pákou přepínače a pákou serva však odpadlo Vložil jsem ale mezi servopáku a páku přepínače vinutou pružinku,kterou páka serva nejdříve ohne a když je dosažen kritický bod, pružina se již dále neohne, když překoná odpor, který do té doby kladl přepínač v nulové poloze. Přepínač přeskočí do jedné (či druhé) stranové polohy a po vrácení serva do nulové polohy vrátí do ní již nepředpjatá pružina i samotnou páku přepínače.Vložením pružiny se tak celý proces změkčil a nehrozí např. poškození přepínače tlakem serva „natvrdo“,či naopak polohová nedomykavost.

Při stavbě vylepšeného přepínače mi velmi pomohla náhoda, že jsem koupil, tehdy jen kvůli nízké ceně, servo Hitec HS 311. Připojené servopáky obsahovaly i páku s podélným výřezem a navíc šla dokoupit i křížová (na obrázku již do přímky oříznutá červená) převodová páka, která má otvory ve stejné rozteči jako páka s podélným výřezem. To všechno jsem neměl vůbec předem promyšleno,ale obojí se mi pak náramně hodilo.Opravdu, i tentokrát měl nejblbější sedlák ty největší brambory…Celý přepínač jak jej předkládám je vzhledem k jedinému principielně důležitému dílu(přepínači) poměrně velký, vypadá jako školní názorná pomůcka., protože je postaven jako samostatný celek- ostatně na lodi je pro něj místa dost,tak si s tím hlavu nelámu.

Poznámka :Protože pan Hitec nepřikládá žádný význam potřebě, aby se páka serva v nulové poloze shodovala s podélnou osou serva, musil jsem (kvůli hrubému ozubení na servu a pákách) natočit samotné servo k přepínači našikmo,když jsem se nechtěl zatěžovat elektronikou.

Třeba někdo přijde i na nějaké principielně menší kompaktnější provedení např. zakoupením ne pákového, ale otočného přepínače. Mohlo by to možná přinést kompaktnější celek .To mě napadlo až později.

Snad bude k užitku alespoň sama myšlenka užití mechanického přepínače a tedy i schéma zapojení..Na své první RClodi  jsem použil dokonce  „třípatrový“ přepínač, protože generátor zvuku motoru vyžadoval stálou polarizaci při jakémkoliv směru otáčení pohonného motoru.

 

Napsat komentář