Magnetíky – skvělí sluhové, ale horší páni

Ve známé kutilské prodejně na Florenci jsou na tablu proti vchodu kromě jiných věciček sloužících pro kutění všelikých náhrdelníků apod. i nenápadné malilinké dvojdílné magnety určené např. k rychlému spojení a rozpojení řemínků apod. Jejich magnetická síla je vzhledem k velikosti neskutečně obrovská. Objevil jsem jejich sílu čistě náhodou a hned jsem začal uvažovat o jejich použití v modelech. Upozornění: na tablu jsou nabízeny i jiné magnetíky, ale ty nemají potřebnou sílou k tomu, aby jejich spojení mohlo být výrazněji namáháno! Vyjděte z obrázku v příloze k tomuto článku!

Magnety jsou válcového tvaru a prodávány jsou v párech, které se k sobě nejen přitahují, ale při společném i nechtěném spojení se také k sobě přesně nacentrují. Jsou dodávány vlastně nehotové k použití, ale pro něj skvěle připravené: Každý magnet z páru je podélně vyvrtán, přičemž průměr vrtu je dělený. V jedné polovině má větší průměr a ve druhé menší. To je skvělá příprava, umožňuje skrze magnet prostrčit drátek max. o průměru menšího vývrtu a na jednom konci jej jen v nepatrné délce ohnout nazpět a kleštičkami zploštit. Takto „ztloustlý“ drátek musí zcela zmizet ve větším vývrtu a tam se na pomezí obou vývrtů „šprajcnout“ a zabránit tak vytažení drátku za protější (zatím)volný konec. Z volného konce drátku se následně vytvoří očko nebo háček pro upevnění lanka, řetízku apod. Totéž se provede i s druhým magnetem páru. Párovost je pro spojení potřebná. Kdybyste omylem použili dva stejně polarizované magnety, budou se od sebe opět velkou silou odpuzovat. Jedince z páru magnetů je ovšem možno využít i samostatně, bleskově a silně se přichytí na cokoliv železného. Totéž platí i pro spojené páry. Podotýkám ale, že síla magnetického spojení může být snížena až k rozpojení, pokud síly jej namáhající mají rozdílně směřující vektory, které vytvářejí výsledně složku vedoucí k posunu magnetů v ploše, či jen k vzájemnému „odklápění“rovin páru.

Předchozí vlastně naznačilo, že s magnety je nutno se sžít, jinak si udělají společně i zvlášť všelijaké pevně semknuté klubko, které rozmotat není jednoduché, protože v nestřeženém okamžiku se znova přeskupí či nalepí někde jinde apod.

Já jsem na pár magnetů zavěsil bez obav celou váhu stahovacích vratiplachet u dvou lodí, a také spojku „výztužného“ řetězu čelenu. Magnetické spojení proti zde rovněž prodávaným šroubovým spojkám je (spojení a rozpojení) bleskové. To poslední pak pouhým posunem magnetů od sebe v rovině spojení páru. Pokud se týče použití jen jednoho dílu z páru, uvádím příklad: dva ze tří rohů čnělkové plachty mého škuneru jsou půlmagnety uchyceny na nejbližším vhodném dílu ze „železa“ (dokonce si ho samy najdou). Stejně jsem ukotvil jeden cíp horní mezistěžňové plachty.

Rozměry magnetíků: oba díly páru mají délku 5,5 mm každý, tedy 11 mm v celku o průměru 5,5mm. Průměr menšího vývrtu nezjištěn, větší je 2,5 mm.

Tak abyste věděli….

Napsat komentář