Napínáky MP JET – zlepšovací návrh

Předkládám ctěném u modelářstvu článek o napínácích MP JET, který jsem psal původně pro MoNaKo; jsem toho názoru, že obsah článku se svou podstatou hodí i na tento web, a proto spisek představuji i zde.

Výrobce napínáky dodává jaksi neúplné, nemohou plnit svoji funkci v byť i jen trochu dynamických podmínkách. Příklad: na modelu lodi mi visela celá velká vratiplachta zavěšená za lanka ke každému konci napínáku. Když jsem takto vystrojenou loďku přepravoval v autě, během pár kilometrů se vlivem otřesů napínák samovolně rozpojil a plachta spadla. K tomu by nedošlo jedině tehdy, kdyby těleso napínáku bylo napevno spojeno s oběma závitovými oky. To je možné zajistit zcela jednoduše kontramatičkami M3, resp. M2, našroubovanými na obě oka napínáku na doraz k jeho tělesu.

Celý problém těchto napínáků totiž spočívá v tom, že u nich byly (proti napínákům skutečným) sice zmenšeny rozměry, ale u závitů nebylo použito i adekvátně menší stoupání. To způsobilo, že spojení mezi tělesem napínáku a závitovými oky se v dynamickém režimu stalo nesamosvorným. I kdyby samotné těleso napínáku bylo v nějaké poloze zajištěno, připojená lanka umožňují bezproblémové nakrucování a tedy samovolné rozšroubování spoje.

Co na to výrobce?

S celou věcí jako s námětem jsem se obrátil písemně na ředitelství MP JET, ale tam nepovažovali ani za slušné mi odpovědět.

Vykašlal jsem se tedy na výrobce a zařídil se z nutnosti jednoduše sám. Přezbrojil jsem všechny napínáky na mých modelech na napínáky s kontramatičkami. Absenci levozávitových matek na trhu jsem vyřešil jednoduše, byť i technicky barbarsky: Přeřezal jsem pravozávitové matky běžně dostupným stejným levým závitníkem z Narexu. Pro daný účel to plně stačí. Na protějším konci napínáku jsou již jen kontramatky s pravým závitem. Toto řešení funguje bez problémů, žádné samovolné rozpojování! Přineslo to i jednu předběžně nečekanou výhodu: Takto zafixované spojení lanko-napínák-lanko zastavilo libovolné natáčení obou lanek proti sobě a spoj s takto upraveným vloženým napínákem se chová jako jediné lanko.

Využil jsem toho bohatě všude tam, kde je žádoucí, aby se spojení lanko-napínák-lanko vrátilo do základního natočení daného jen interakcí obou konců takto vytvořeného „celolanka“. Černého Petra posílám výrobci do jinak překrásných jižních Čech.

Pro MoNaKo Pavel Hubka

Napsat komentář