Tak nevím, možná by to chtělo plachty přihnědit – nesmělá polemika

Konečně někteří modeláři historických plachetnic opouštějí jinak až nudně převažující bílou barvu plachet a přecházejí na tmavší barvy, které mají zobrazit určitou historickou éru technologie výroby plachtoviny a její výslednou tradiční barvu. Tento posun je u historických plachetních lodí nejen historicky (jedině) oprávněný, ale přináší i tu výhodu, že proti tmavější barvě více vyniknou světlejší lana a jiné prvky takeláže. Loď je tak jeví prostorově a barevně členitější a snad i hezčí.

Tradiční hnědočervená barva, která se vyskytuje na skutečných historických lodích napříč světadíly je nepochybně dána dosaženou dobovou technologií výroby, barvení a impregnace plachtoviny. Je natolik historicky dána a známa, že se dodnes i na nejnověji postavených lodích tato barva na plachtách často používá jako určitý způsob „retro vyznání“.

Ale k věci: Prohlédl jsem si na Monaku obrázky z poslední Kristýny (fotogalerie celá od laďous-e), kde několik takových prvních historicky oprávněných vlašťovek s nebílými plachtami plulo. Přiznávám se, že se mi každý ze zobrazených odstínů spíše červené na jejich plachtách tak trochu nepozdával. Nabyl jsem totiž po svých předchozích zkušenostech ze stavby mého škuneru a předtím i jachtičky dojmu (kdy jsem velmi sháněl až jsem sehnal přesný odstín látky na plachty zejména podle historického amerického škuneru Roseway), že mi u „Kristýnek“ chybělo jakés takés „proteplení“ výsledné barvy jejich plachet do hněda.

Abych nějak i sám sobě potvrdil či vyvrátil ten dojem, sedl jsem si k obrázkům nejrůznějších

lodí na i-netu a vybral v š e c h n y, které měly plachty v jakémkoliv odstínu od červené až po hnědočervenou. Výsledek mne samotného překvapil tím, že lodě nesly stejný teplý „historicky daný“ odstín  h n ě d o – červené, i když s rozdílnou světlostí u jednotlivých lodí. Nevyskytly se žádné, které by měly jen červený základ, ať již jakékoliv světlosti. A to jak u skutečných historických a citlivě zrestaurovaných lodí (Roseway apod.), až po současná plavidla oplachtěná barevně v retrostylu.

Dovoluji si v příloze zveřejnit výsledek mého průzkumu barevných odstínů takových historických (i „rádoby historických“) plachet k posouzení. Jsem si vědom, že mé vyjádření ke shora uvedenému nemusí být jednoznačné. Během přenosu skutečného obrazu z Kristýny do výsledného zobrazení na stránce Monaka mohlo optikou či jinak technicky dojít ke zkreslení barev. Jedná přeci jen o velmi těsný rozdíl mezi odstíny. Také bylo z mé strany trochu opovážlivé vůbec posuzovat barvu plachet dotčených lodí na Kristýně, aniž bych je viděl osobně.

Nicméně, já bych se po tomto průzkumu (který mé pochyby i když na základě jednostranných pokladů rozhodně nevyvrátil) spíše vrátil k názvu tohoto článku… Pokud jsem se mýlil, vyberte ze všeho alespoň  obrazovou přehlídku nejrůznějších plachetních lodí a z nejrůznějších světadílů v příloze. Snad tam nechybí ani zajímavé kuriozity…

Napsat komentář