Dílčí jubileum stránek. Poděkování…

Vážení lodní modeláři a příznivci každého plovoucího lidského díla. Dovoluji si oznámit, že v polovině července uplyne čtvrt roku ode dne, co byla otevřena moje webová stránka, na které můžete shlédnout nejen „obchodní“ nabídku na dodávky vlajek (slovo obchodní dávám do uvozovek proto, že řadu vlajek jsem rozdal a rozdávám zdarma zajímavým objednavatelům či přátelům a kde každá mnou byť i za peníze dodaná vlajka představuje pro vás výdaj ve výši asi jen tak 4 piv v hospodě…), ale i článečky na mém připojeném blogu.

Za těchto čtvrt roku překročilo množství návštěv na stránce hodně přes tisíc vstupů. Odečtu-li mé pravidelné návštěvy stránky (i když kdoví, jak se započítávají), mohu směle hovořit o tom, že právě vašich návštěv bylo za tuto krátkou dobu nepochybně více jak 800. Chci vám tímto za váš zájem skutečně poděkovat. Pro mne je pobízející, abych zejména na blogu dál pokračoval v psaní různých článečků. Zároveň přiznávám, že nacházet nová a nová témata je obtížné, ale zároveň zajímavé a prověřující.

Jubileum je také pro mne příležitostí, abych za sebe trochu rekapituloval uběhlý čas a navázal dalšími podněty:

Neumožnil jsem a neumožním po hořkém výsledku komentářů psaných ihned po otevření stránky (kdy se kromě podnětných návrhů či komentářů věc zvrhla i v trapnou diskuzi mezi některými komentujícími převážně ve smyslu „ já o voze a ty o koze“), aby se cosi podobného obecně přístupného opakovalo na mojí stránce. Od toho je na našem Monaku samostatná rubrika, i když ta by měla být také především věcná.

Nicméně mi ale velmi schází zpětná vazba mezi Vámi, vážení kolegové, a obsahem mé stránky. Rozhodl jsem se proto, že vám, kteří máte upřímný zájem o celou věc, vybuduji jednosměrný most mezi Vámi – jednotlivci a mojí stránkou. Za vhodné považuji otevřít pro vás možnost mi napsat privátně e-mail na moji adresu (což tímto činím), kde mi jednosměrně něco pro vás důležitého, podnětného apod. k mé stránce můžete sdělit. Nečekejte ale, prosím, že bych se vám zpětně vždy ozval. Na druhou stranu to rád učiním v případě zajímavého tématu. Uvádím pro jistotu e-mail: hubkove[uzenáč]seznam.cz.

Pokud se týče ještě nehotových věcí, hodlám se věnovat samozřejmě jako modelář další propagaci vlajek na modely lodí (a to nemusí jít jen o vlajky mnou dodávané), protože na vašich lodích (obecně) spíše vlajky scházejí. Důvod pro to neznám, ale mohu si domýšlet, že řadu z vás záležitost vůbec netrápí, či máte nedostatek informací o tom, jakou vlajku loď nesla, nebo z hlediska maketovosti může nést. Po vlajkách signálních je dokonce dosti malá poptávka, ačkoliv jsou to právě ony, kterými maketovosti lodi nemůžete ublížit, protože obsahují obecná větná sdělení, která mohou být vyvěšena na jakékoliv lodi. Stačí jen vyvěsit správné vlajky a k tomu je na mé stránce snad dost informací.

Jak již ukázal můj článeček o užití signálních vlajek dekoračně v interiérech, tak si dovoluji připojit v obrazové příloze pro vaše pobavení i něco i užití těchto vlajek na potisku triček. Zde ale obsahují zobrazené signální vlajky na tričku i určité sdělení nositele pro jeho okolí, přičemž se personifikuje význam lodního signálu úzce na nositelovo, většinou humorné, sdělení. Zatím je v delším plánu, že bych byl schopen taková trička pro vás i dodávat. Proto bych uvítal i z vaší strany nějaké signály, zda by o takovou věc byl vůbec zájem. Je jasné, že tento zájem bude hlavně odviset od ceny, ale to zatím neřešme.

Napsat komentář