Doplnění článku Pohon lodí(i) v příčném směru: systém Voith-Schneider propeller (VSP)

Dalším ze zaváděných „všesměrových“ pohonů je v nadpisu jmenovaný typ. Jeho princip spočívá do značné míry na stejném principu, jako je ovládání rotoru helikoptér, jehož hlava se nejen otáčí, ale i naklání a ještě natáčí rotorové listy. U lodí je tento princip zčásti aplikován v podobě svislých, stejných a poměrně dlouhých, „letecky“ profilovaných lopatek.

Ty se společně ve věnci otáčejí jako sedátka na kolotoči, ale zároveň podle řídících povelů  se během jedné jediné otáčky „kolotoče“  všechny lopatky  postupně různě natáčí i   kolem své vlastní svislé osy. Touto sestavou pohybů a  společným prováděním řídících povelů je ve výsledku dosahováno všesměrově volitelného pohybu plavidla vytvořením pohybové síly prostřednictvím orientovaného směřování vodního proudu . To zcela  osvětluje náčrtek v příloze a „hmatatelně“ i jeden videový obrázek  lopatek v obou druzích pohybu. Počet lopatek na jednom systémovém celku bývá mezi 4-6 kusy. Ještě názorněji můžete všechny pohyby sledovat na demonstračních modelech .Ty jsou k vidění na YouTube pod hesly Ansteuerung Voith-Schneider Propeller  nebo na Graupner 1768 voith drive. Rozhodně se podívejte např. na tato videa:

Pro mě bylo novinkou (asi jsem zaspal dobu),  že tohoto druhu pohonu se již chopili i výrobci celků pro modeláře a tyto pohony nabízejí, jak lze ostatně z přílohy vysledovat. Parádní obrázkový úlovek, krásně provedený německý model remorkéru, uvádím v příloze ve dvou podobách a to pohledem na samotný model a na jeho vnitřek, který nemohu nazvat jinak, než nádherné zauzlení střev technikou a elektronikou. Budete jistě žasnout jako já.

Obrazová příloha vám poví víc, např. že helikoptérský princip se dá využít i u letadel k vyvození vztlaku, dále že existují pokusy lopatky zatahovat do trupu, když nejsou potřeba apod. Mne povšechně zaujal i  rozdíl mezi tím co z trupu kouká (jen lopatky a klec) a tím složitým mechanizmem, který žádoucí pohyb lopatek zevnitř trupu způsobuje. O tom rovněž nejlépe vypovídají obrázky tohoto systému pro velké lodě, který je jistě o dost složitější než jen základní principielní řešení pro modely.

Napsat komentář