Vlajky obcí a měst např. rodiště či domova, kraje, vlajky zemské, případně tématické

Téměř všechna města a i nejmenší obce mají svůj znak a vlajku. Vlajku mají i kraje.  Obojí je řádně centrálně registrováno. Chybí nám oficielní vlajky našich zemí, tedy Čech, Moravy a Slezka, což přičítám obavám centrálních úřadů  ze separatismu. Nicméně na mé stránce takové zemské vlajky již nabízím. Jedná se o návrhy, o kterých se již jednalo.

Téma může vzdáleně souviset i s lodním modelářstvím, pokud se modelář z nějakého osobního důvodu rozhodne nemaketově dozdobit svoji loď i vlajkou svého rodiště či domova či kraje. Osobní důvody mohou být různé, ale na čelní místo bych vyzdvihl ten o hrdosti

Tyto vlajky bývají velmi hezké po stránce estetické a většinou jsou navrhovány i kvalifikovanými specialisty na tuto oblast, takže zobrazení na nich evokuje historii a zvláštnosti příslušející danému sídlu či regionu.

Na některých vlajkách jsou dominantně zobrazeny i živočišné druhy či rostliny, které se k místu či regionu nějakým způsobem váží. Tak například obec Velký Rybník má pěknou vlajku, ve které dominuje dvojice ryb. Kdyby to nebyla vlajka obce, byla by to krásná vlajka i na rybářskou loď…..(vlajku pro ilustraci připojujeme).

Pokud by někdo projevil zájem o vytištění nějaké takové vlajky, můžeme ji většinou dodat, zdroje zobrazení jsou většinou k dispozici v potřebné kvalitě i pro ty nejmenší obce.

Napsat komentář