Zrání myšlenek a praktická realizace VOLNÉ tvorby mých modelů. Filosofie WAMP

Již koupí zříceniny malinké roubenky jsem si jako 32letý zadělal na desetiletí práce, která nikdy nekončí. Zároveň jsem ale získal zárodek malého prostoru schopného být v budoucnosti malou dílničkou, po které jsem jako kutil niterně prahl,když jsem již přestal bydlit u rodičů. Po létech zmrtvýchvstávání roubenky se to nakonec podařilo a já měl najednou místo, kde jsem mohl trávit večery a dny nepříznivého počasí, když nebylo možno pokračovat v práci na roubence,která měla stále přednost. Pokračování textu “Zrání myšlenek a praktická realizace VOLNÉ tvorby mých modelů. Filosofie WAMP”

POLEMIKA: Myslíme vůbec na diváky, venkoncem tak i sami na sebe?

Je zajímavé, že na začátku a na konci naší plavební sezóny se konají divácky ty nejzajímavější akce, ať již se jmenují zamykání či odmykání vody, prostě volné poježdění po hladině, bez vytyčení nebo jen s minimálním vytyčením tras bójkami. S možností účasti jakýchkoliv lodních modelů, i neplovoucích (obvykle jsou předem vylučovány pouze lodi smrduté a hluk vyvozující). Pravidlem zde je pouze ohleduplnost vyžadovaná od modelářů na hladině a ve frekvencích. Pokračování textu “POLEMIKA: Myslíme vůbec na diváky, venkoncem tak i sami na sebe?”

JMÉNA LODÍ: LEGENDY, POESIE, LÁSKA – ČI JEN PÝCHA VLASTNICTVÍ?

Legendou zde není chápána nějaká pověst, ale spíše jakési nepřímé vysvětlení, proč právě toto jméno bylo pro loď vybráno. Nejprimitivněší, nabobskou legendou je nazvat loď podle jména majitele (když na to mám…) Není v tom za mák poezie či něčeho, co by osvětlovalo funkci lodi, její tvary a vůbec nějaké podobenství , které by tvořilo příběh. Pokračování textu “JMÉNA LODÍ: LEGENDY, POESIE, LÁSKA – ČI JEN PÝCHA VLASTNICTVÍ?”

Pár latinských citátů

Tuhle jsem hledal nějaký vhodný citát v útlé knížce Latinské citáty, který by se hodil pro moji potřebu. Prošel jsem v této knížce veškeré citáty tam uvedené a podivil jsem se zejména vyspělosti římského práva a samozřejmě i moudrosti dávných předků. Hodně mě zaujalo také to, že řada citátů směřuje přímo k rozvoji a upevnění osobnosti a jejího charakteru. Můžeme se dnes stále ještě z jejich moudrosti učit, jakož i tomu, jak výstižně a krátce jsou podány. Řada z nich přetrvala dodneška a to nejen ve svém textu, ale i v metaforickém ztvárnění. Pokračování textu “Pár latinských citátů”

Signální vlajky – použití

SDĚLENÍ ZASÍLANÁ ZKRÁCENĚ SIGNÁLNÍMI VLAJKAMI, VÝBĚR VHODNÝ PRO MODELY LODÍ

Jednotlivá sdělení podle přijatých mezinárodních kódů přiřazují jednotlivě vyvěšeným signálním vlajkám či jejich vyvěšeným  skupinám konkretní „větné“ významy.Tyto významy odrážejí potřebu zkráceně(a tedy rychle) vyslat nějakou zprávu míjené lodi či takovou zprávu poslat na pevninu.Seznam významů těchto kódových signálů je poměrně rozsáhlý.Řada z nich obsahuje sdělení, která u lodních modelů nepřipadají v úvahu. Z prosté logiky věci byla proto ve výběru vypuštěna.

Pokračování textu “Signální vlajky – použití”

Příběh staré plovoucí plachetnice

Vždy jsem k lodičkám tíhnul, již jako malý kluk jsem všelijak přitesával polínka (viz také článek o mých lodích – jediná zachovalá z této doby je Fosilia) a tak podobně..Zlomem byl Ježíšek, který mi donesl z rukou mého laskavého strýce Boubelíka  v r.1947 jako devítiletému unikátní plachetnici. Pokračování textu “Příběh staré plovoucí plachetnice”